Zasady dot. covid

Zasady dot. covid (stan na 11/03/2021):

 1. Maksymalna ilość osób przebywających na polu namiotowym to 50 (nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych).
 2. Każda z osób przebywających na polu namiotowym ma obowiązek zarejestrować się podając swoje imię, nazwisko i numer telefonu oraz zaakceptować zasady sanitarne obowiązujące na polu, dostępne wcześniej na stronie internetowej http://www.przystankowale.pl oraz przekazane w wersji papierowej w momencie rejestracji*
 3. W ramach jednego namiotu/ łodzi przebywać mogą wyłącznie członkowie jednej społeczności domowej.
 4. Ognisko dostępne jest wyłącznie w ramach pobytu na polu namiotowym.
 5. Sauna dostępna jest wyłącznie w ramach pobytu na polu namiotowym, dla osób z jednej społeczności domowej.
 6. Na terenie całego pola namiotowego obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5metrowej odległości od innych osób (za wyjątkiem rodziców-dzieci, osób z jednej społeczności domowej, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, osób zakrywających maseczką nos i usta).
 7. Wchodząc i wychodząc z części wspólnych (sanitariaty, zielony domek, duży namiot) obowiązkowe jest odkażanie rąk dostępnymi płynami i zakrywanie ust i nosa maseczką (możliwość zakupu w recepcji na tarasie).
 8. W sanitariatach mogą jednocześnie przebywać 3 osoby.
 9. W przypadku nieprzestrzegania zasad sanitarnych, po niezastosowaniu się do zwróconej uwagi, mamy prawo zażądać opuszczenia terenu naszego pola namiotowego bez zwrotu środków już wpłaconych.
 10. Jeśli poczujesz się źle podczas pobytu na polu namiotowym daj nam znać i skontaktuj się z odpowiednimi służbami (numery poniżej).
 11. W zakładce covid widoczne są instrukcje, jakie spotkasz na naszym polu.
 12. Szanowni Nasi goście, covid jest z nami, czy się to komuś podoba czy nie. Nas też irytują maseczki! Ale w związku z tym, że zależy nam na Waszym i naszym zdrowiu, także na naszym polu namiotowym obowiązywać muszą aktualne zasady i obostrzenia sanitarne. Przed przyjazdem do nas zapoznajcie się z aktualnymi wytycznymi rządowymi.
 13. Numery telefonów: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach: 222-500-115, Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (weekendy, święta, 18:00-8:00 w tygodniu): 662-290-702.
 14. Prosimy o stosowanie się do wszelkich obostrzeń i wytycznych rządowych. Zależy nam, abyśmy wszyscy byli zdrowi. Wspólnie walczmy z wirusem. Mamy ogromną moc, gdy działamy wspólnie.
 15. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu) zbierane są przez Denge Iwona Spychała, ul. Szamotulska 18, 64-600 Oborniki wyłącznie na potrzeby służb sanitarnych i walki z covid. Mogą być tym służbom przekazane na ich żądanie. Każdej osobie przysługuje wgląd w jej dane.