Komunikat nawigacyjny 3/2021

Komunikat nawigacyjny: […] z dniem 2 kwietnia 2021 r. otwiera się dla żeglugi drogę wodną na rzece Warcie w km 0+000 – 90+500, tj. od m. Kostrzyn nad Odrą do ujścia rzeki Obry. Otwarcie żeglugi następuje przy podanych głębokościach tranzytowych dla wymienionych odcinków szlaku żeglownego: […] Kostrzyn nad Odrą (0+000)- Santok (68+200): 200cm, Santok(68+200)- ujście rz.Obry (90+500): 170cm. […].

Całą treść komunikatu zobaczyć możecie: KOMUNIKATY NAWIGACYJNE.

Komunikat nawigacyjny 3/2021 Warta


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *